بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فرهنگ حذف

بدست • ۲۴ مهر ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۹
فرهنگ حذف
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ملیّت و مسئولیت

بدست • ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۸
حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى

بدست • ۸ شهریور ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۷
حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام و حقوق بشر

بدست • ۳ شهریور ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۶
اسلام و حقوق بشر
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: چرا حقوق بشر!؟!

بدست • ۴ مرداد ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۵
چرا حقوق بشر!؟!
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اصلاح دینى و تاریخ مین گذاری شده!

بدست • ۲۹ تیر ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۴
اصلاح دینى و تاریخ مین گذاری شده!
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فقه و قانون

بدست • ۲۶ تیر ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۳
فقه و قانون
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام ناب

بدست • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۲
اسلام ناب
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: عبادت و خودسازى

بدست • ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۱
عبادت و خودسازى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سلفى‌گرى چیست!؟

بدست • ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۰
سلفى‌گرى چیست!؟
به مدت ۵۴ دقیقه