بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و نیازهاى انسان

بدست • 16 می 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۷
دین و نیازهاى انسان
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فرزانگى و دیوانگى

بدست • 30 آوریل 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۶
فرزانگى و دیوانگى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اتحاد اسلام

بدست • 25 آوریل 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۵
اتحاد اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲

بدست • 12 آوریل 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۴
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱

بدست • 6 آوریل 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۳
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پارادکس اسلام و انقلاب

بدست • 15 فوریه 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۲
پارادکس اسلام و انقلاب
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و روحانیت

بدست • 8 فوریه 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۱
انقلاب و روحانیت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و عاملیت انسان

بدست • 2 فوریه 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۰
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و انسان آرمانى

بدست • 30 ژانویه 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۶
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و اقتدارگرایى ۲

بدست • 4 ژانویه 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۵
انقلاب و اقتدارگرایى ۲
به مدت ۵۸ دقیقه