بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مراتب دیندارى

بدست • ۲ خرداد ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۸
مراتب دیندارى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و نیازهاى انسان

بدست • ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۷
دین و نیازهاى انسان
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فرزانگى و دیوانگى

بدست • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۶
فرزانگى و دیوانگى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اتحاد اسلام

بدست • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۵
اتحاد اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲

بدست • ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۴
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱

بدست • ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۳
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پارادکس اسلام و انقلاب

بدست • ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۲
پارادکس اسلام و انقلاب
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و روحانیت

بدست • ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۱
انقلاب و روحانیت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و عاملیت انسان

بدست • ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۰
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و انسان آرمانى

بدست • ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۶
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۷ دقیقه