بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هویت ملى ۱

بدست • 24 سپتامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۵
هویت ملى ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقانی و بازگشت به قرآن ۲

بدست • 17 سپتامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۴
طالقانی و بازگشت به قرآن ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقانی و بازگشت به قرآن ۱

بدست • 17 سپتامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۳
طالقانی و بازگشت به قرآن ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: غایات عدالت

بدست • 22 آگوست 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۲
غایات عدالت
به مدت ۵۴ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام

بدست • 15 آگوست 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۱
ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲

بدست • 4 جولای 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۰
آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۱

بدست • 26 ژوئن 2019 • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۹
آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۱
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مراتب دیندارى

بدست • 23 می 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۸
مراتب دیندارى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و نیازهاى انسان

بدست • 16 می 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۷
دین و نیازهاى انسان
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فرزانگى و دیوانگى

بدست • 30 آوریل 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۶
فرزانگى و دیوانگى
به مدت ۵۷ دقیقه