بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حجاب و حجاب اجبارى ۱

بدست • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۸
حجاب و حجاب اجبارى ۱
به مدت ۵۷ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تناقض‌هاى حکومت دینى

بدست • ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۷
تناقض‌هاى حکومت دینى .
به مدت ۵۸ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهی دوباره به دین و تمدن

بدست • ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۶
نگاهی دوباره به دین و تمدن
به مدت ۵۷ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حامى‌پرورى و معاند‌پرورى

بدست • ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۵
حامى پرورى و معاند پرورى .
به مدت ۵۷ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و ضدّ انقلاب

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۴
انقلاب و ضدّ انقلاب
به مدت ۶۰ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جنبش انقلابى

بدست • ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۳
جنبش انقلابى
به مدت ۵۹ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تراژدى فلسطین ۲

بدست • ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۲
تراژدى فلسطین ۲
به مدت ۵۶ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تراژدى فلسطین ۱

بدست • ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۱
تراژدى فلسطین ۱
به مدت ۵۷ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جنبش‌هاى اجتماعى و انقلاب

بدست • ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۰
جنبش‌هاى اجتماعى و انقلاب
به مدت ۵۸ دقیقه



برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران محیط زیست و فاجعه آب ۲

بدست • ۱۵ دی ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۷
بحران محیط زیست و فاجعه آب ۲
به مدت ۵۷ دقیقه