بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام و مسئله قدرت

بدست • ۱۰ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۴
اسلام و مسئله قدرت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اخلاق، دین و سیاست

بدست • ۲ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۳
اخلاق، دین و سیاست
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دایره‌هاى متقاطع اخلاق

بدست • ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۲
دایره‌هاى متقاطع اخلاق
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: توهین به مقدّسات و اعتراض سیاسى

بدست • ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۱
توهین به مقدّسات و اعتراض سیاسى .
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ریشه‌های اجتماعی دروغ ۲

بدست • ۵ شهریور ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۹
ریشه‌های اجتماعی دروغ ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مصدّق الگویی برای سیاست‌ورزی

بدست • ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۰
مصدّق الگویی برای سیاست‌ورزی
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ریشه‌های اجتماعی دروغ ۱

بدست • ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۸
ریشه‌های اجتماعی دروغ ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دعاهاى ماه رمضان

بدست • ۹ تیر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۷
دعاهاى ماه رمضان
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ماه خدا ۲

بدست • ۴ تیر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۶
ماه خدا ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ماه خدا ۱

بدست • ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۵
ماه خدا ۱
به مدت ۵۷ دقیقه