بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: کرونا و بحران تمدنى ۲

بدست • 18 ژوئن 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۶
کرونا و بحران تمدنى ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: کرونا و بحران تمدنى ۱

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۵
کرونا و بحران تمدنى ۱
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و علم در چالشى تازه ۲

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۴
دین و علم در چالشى تازه ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و علم در چالشى تازه ۱

بدست • 18 آوریل 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۳ دین و علم در چالشى تازه ۱ به مدت ۵۸ دقیقه فایل صوتی برنامه فوق: [Audio clip: view full post to listen]برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: عقلانیت، معنویت، اخلاق و دین

بدست • 6 مارس 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۲
عقلانیت، معنویت، اخلاق و دین
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ملیّت و اُمت

بدست • 29 فوریه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۱
ملیّت و اُمت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هویت در جهان بى‌هویت

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۰
هویت در جهان بى‌هویت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و ملیّت ۲

بدست • 7 ژانویه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۴
دین و ملیّت ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و ملیّت ۱

بدست • 4 ژانویه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۳
دین و ملیّت ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون اساسى بعد از ۴۰ سال

بدست • 14 دسامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۲
قانون اساسى بعد از ۴۰ سال
به مدت ۵۸ دقیقه