بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آزادى و عدالت

بدست • ۱۵ مهر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۱
آزادى و عدالت .
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: خلقیات ایرانیان

بدست • ۱ مهر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۰
خلقیات ایرانیان
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون و عدالت

بدست • ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۹
قانون و عدالت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مسئولیت و قانون

بدست • ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۸
مسئولیت و قانون
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آزادی و مسئولیت ۲

بدست • ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۷
آزادی و مسئولیت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آزادی و مسئولیت ۱

بدست • ۶ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۶
آزادی و مسئولیت ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: چرا جریان عدالت‌خواه شکست خورد؟

بدست • ۳۰ تیر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۵
چرا جریان عدالت‌خواه شکست خورد؟
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بازگشت به عدالت

بدست • ۲۳ تیر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۴
بازگشت به عدالت
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شریعتی، احیاء چپ اسلامی

بدست • ۱۶ تیر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۳
شریعتی، احیاء چپ اسلامی
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین، دنیا و آخرت ۲

بدست • ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۲
دین، دنیا و آخرت ۲
به مدت ۵۹ دقیقه