بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: چرا جریان عدالت‌خواه شکست خورد؟

بدست • ۳۰ تیر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۵
چرا جریان عدالت‌خواه شکست خورد؟
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بازگشت به عدالت

بدست • ۲۳ تیر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۴
بازگشت به عدالت
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شریعتی، احیاء چپ اسلامی

بدست • ۱۶ تیر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۳
شریعتی، احیاء چپ اسلامی
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین، دنیا و آخرت ۲

بدست • ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۲
دین، دنیا و آخرت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین، دنیا و آخرت ۱

بدست • ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۱
دین، دنیا و آخرت ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و تمدّن

بدست • ۶ خرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۵
دین و تمدّن
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انتخابات در سنّت اسلامى

بدست • ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۰
انتخابات در سنّت اسلامى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شکافهاى اجتماعى و سرمایه اجتماعى

بدست • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۹
شکافهاى اجتماعى و سرمایه اجتماعى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى

بدست • ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۸
پیام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: گفتگو و ادب نقد

بدست • ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۷
گفتگو و ادب نقد
به مدت ۵۸ دقیقه