بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: افشاگری، جامعه و سیاست

بدست • 23 نوامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۹
افشاگری، جامعه و سیاست
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناسیونالیسم و فاشیسم ۲

بدست • 16 اکتبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۸
ناسیونالیسم و فاشیسم ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناسیونالیسم و فاشیسم ۱

بدست • 11 اکتبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۷
ناسیونالیسم و فاشیسم ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هویت ملى ۲

بدست • 1 اکتبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۶
هویت ملى ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هویت ملى ۱

بدست • 24 سپتامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۵
هویت ملى ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقانی و بازگشت به قرآن ۲

بدست • 17 سپتامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۴
طالقانی و بازگشت به قرآن ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقانی و بازگشت به قرآن ۱

بدست • 17 سپتامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۳
طالقانی و بازگشت به قرآن ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: غایات عدالت

بدست • 22 آگوست 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۲
غایات عدالت
به مدت ۵۴ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام

بدست • 15 آگوست 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۱
ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲

بدست • 4 جولای 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۰
آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲
به مدت ۶۰ دقیقه