بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲

بدست • ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۴
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱

بدست • ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۳
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پارادکس اسلام و انقلاب

بدست • ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۲
پارادکس اسلام و انقلاب
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و روحانیت

بدست • ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۱
انقلاب و روحانیت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و عاملیت انسان

بدست • ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۰
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و انسان آرمانى

بدست • ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۶
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و اقتدارگرایى ۲

بدست • ۱۴ دی ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۵
انقلاب و اقتدارگرایى ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و اقتدارگرایى ۱

بدست • ۱۱ دی ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۴
انقلاب و اقتدارگرایى ۱
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: زمینه‌هاى اجتماعى انقلاب سیاسى

بدست • ۲۹ آذر ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۳
زمینه‌هاى اجتماعى انقلاب سیاسى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب‌ها و نوستالژى‌ها

بدست • ۲۶ آبان ۱۳۹۷ • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۲
انقلاب‌ها و نوستالژى‌ها
به مدت ۵۷ دقیقه