بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انتخابات در سنّت اسلامى

بدست • ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۰
انتخابات در سنّت اسلامى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شکافهاى اجتماعى و سرمایه اجتماعى

بدست • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۹
شکافهاى اجتماعى و سرمایه اجتماعى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى

بدست • ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۸
پیام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: گفتگو و ادب نقد

بدست • ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۷
گفتگو و ادب نقد
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهانى شدن و بحران هویت

بدست • ۸ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۶
جهانى شدن و بحران هویت
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهانى شدن و فاشیسم

بدست • ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۴
جهانى شدن و فاشیسم
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهان بعد از ترامپ

بدست • ۵ اسفند ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۳
جهان بعد از ترامپ
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: در نیک و بد انقلاب

بدست • ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۲
در نیک و بد انقلاب .
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نهادهاى مدنى سنتى

بدست • ۱ بهمن ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۱
نهادهاى مدنى سنتى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى

بدست • ۱۷ دی ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۰
نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى
به مدت ۵۸ دقیقه