بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهانى شدن و بحران هویت

بدست • ۸ فروردین ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۶
جهانى شدن و بحران هویت
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهانى شدن و فاشیسم

بدست • ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۴
جهانى شدن و فاشیسم
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهان بعد از ترامپ

بدست • ۵ اسفند ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۳
جهان بعد از ترامپ
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: در نیک و بد انقلاب

بدست • ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۲
در نیک و بد انقلاب .
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نهادهاى مدنى سنتى

بدست • ۱ بهمن ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۱
نهادهاى مدنى سنتى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى

بدست • ۱۷ دی ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۰
نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و صلح

بدست • ۳ دی ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۹
دین و صلح
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران اسلامی ۲

بدست • ۴ آذر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۸
بحران اسلامی ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران اسلامی ۱

بدست • ۲۸ آبان ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۷
بحران اسلامی ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دینِ مدنی و اخلاق

بدست • ۷ آبان ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۶
دینِ مدنی و اخلاق
به مدت ۵۸ دقیقه