بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران اسلامی ۱

بدست • ۲۸ آبان ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۷
بحران اسلامی ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دینِ مدنی و اخلاق

بدست • ۷ آبان ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۶
دینِ مدنی و اخلاق
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دینِ مدنی

بدست • ۲۸ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۵
دینِ مدنی
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام و مسئله قدرت

بدست • ۱۰ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۴
اسلام و مسئله قدرت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اخلاق، دین و سیاست

بدست • ۲ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۳
اخلاق، دین و سیاست
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دایره‌هاى متقاطع اخلاق

بدست • ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۲
دایره‌هاى متقاطع اخلاق
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: توهین به مقدّسات و اعتراض سیاسى

بدست • ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۱
توهین به مقدّسات و اعتراض سیاسى .
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ریشه‌های اجتماعی دروغ ۲

بدست • ۵ شهریور ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۹
ریشه‌های اجتماعی دروغ ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مصدّق الگویی برای سیاست‌ورزی

بدست • ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۰
مصدّق الگویی برای سیاست‌ورزی
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ریشه‌های اجتماعی دروغ ۱

بدست • ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۸
ریشه‌های اجتماعی دروغ ۱
به مدت ۵۶ دقیقه