آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش امکان گفتگویی مبسوط و مستقیم با آقای یوسفی فراهم می‌شد تا من هم به نوبۀ خود به او بگویم که شرکت در این انتخابات از جنس شرکت در انتخابات سال 76 و 96 نبود که مشمول حکم آزموده را آزمودن باشد. این بار پای مؤلفه‌های بسیار متفاوتی در کار بود که من به اندازۀ وسعم به آنها پرداختم اما ظاهراً همه‌اش از چشم دوست سفرکردۀ ما دور مانده است.

احمد زیدآبادی

دوست بسیار عزیز جناب احمدآقا زیدآبادی

صبح پیام شما را در کانال تان دیدم و خواندم. در نظر داشتم امروز مطلبی دیگر بنویسم و منتشر کنم ولی حال این متن را بازنشر می کنم البته همراه با توضیحی مختصر.

در این ایام نوشته ها و تحلیل های بسیار متنوع در باب شرکت و یا عدم مشارکت در انتخابات شنیده و خوانده ام. از جمله هر روز چند بار به کانال تان (نگاه متفاوت) سر می زنم و اغلب نوشته های آن را می خوانم. کمّا و کیفا خواندنی و جذاب اند. هم دیدگاه ها تا حدود زیادی متفاوت اند و هم گزیده و کوتاه نوشته می شود از این رو با چند دقیقه صرف وقت می توان خواند و از دیدگاه نویسنده باخبر شد. ویدئوهای مربوط به انتخابات را هم دیده و شنیده ام. افزون بر آن ده ها دوست از داخل و خارج با من تماس گرفته و برای رأی دادن ترغیبم کرده اند. لازم است در همین جا بگویم که حتی یک نفر در باب عدم مشارکت با من صحبت نکرده است.

اجمالا با دغدغه ها و تحلیل های شما به قدر کفایت آشنایم. هرچند اگر امکان گفتگوی حضوری و مستقیم بود طبعا مفیدتر بوده است. با این همه از دیدگاه های شما و ارائه دلایل برای مشارکت قانع نشده ام. دلایل خودم را در سه نوشته منتشر شده در زیتون و کانال «پند تاریخ» توضیح داده ام و لابد در جریان قرار گرفته اید. به جد امیدوارم که تحلیل شما و دوستانی چون شما، که در داخل هستید و احتمالا بهتر می توانید اوضاع را رصد کنید، درست باشد. یک سال دیگر (اگر عمری بود) باز می توانیم در این باب تبادل نظر کنیم و نتایج را ببینیم و داوری کنیم. به جد آرزو می کنم تشخیص من نادرست بوده باشد. چرا که آنچه مهم است بهبود اوضاع به سود مردم است و نه مسائل شخصی.  

آخرین سخن این که طبق معمول با اغلب رویکردهای شما موافق و همدلم ولی با برخی دیدگاه های شما موافق نیستم. به یا دارید که از دوم خرداد 76 به بعد همواره در هر انتخاباتی (به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری) بین من و شما و دوستان مختلف با هم و با شما اختلاف نظر بوده و هیچ یک از طرف ها نیز به سادگی نظر طرف دیگر را نمی پذیرفته و در نهایت هر یک به تشخیص خود عمل می کرده است. این بار هم امر تازه ای رخ نداده است.

برای شما و یاران و دوستان با ارزش دیگر، که در درون آتش اید و همچنان امیدوارید و برای حصول اهداف تان تلاش می کنید، سلامتی و موفقیت آرزو می کنم.

یکشنبه 17 تیر 1403     

Share:

More Posts

Send Us A Message