در تکاپوی آزادی: سیری در زندگی و افکار و آثار مهندس بازرگان – جلد ۲

این کتاب، قسمت دوم از جلد اول کتاب “در تکاپوی آزادی “است که طی آن، زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اجرایی مهندس مهدی بازرگان از سال 1356تا 30دی ماه 1373 بررسی و تشریح می‌شود .فعالیت نامبرده طی 9ماه ریاست دولت موقت، و 4سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین مباحث کتاب را تشکیل می‌دهد .این مجلد، بخش‌های ششم تا نهم کتاب را در بردارد .بخش ششم با عنوان “در تکاپوی انقلاب ( 1356تا 1357ه‌.ش) “از سه فصل با این عناوین تشکیل شده است1 : ـ مهم‌ترین رویدادهای زندگی مهندس بازرگان در این دوران ( 1356تا 1357)، 2ـ اوضاع عمومی کشور در این دوران ( 1356تا 1357)، 3ـ نقش مهندس بازرگان در این دوران ( 1356 تا 1357) .بخش هفتم که به شرح رویدادها و اقدامات دوران نخست‌وزیری و ریاست دولت موقت مهندس بازرگان ( 15بهمن 1357تا 14آبان 1358ش) اختصاص یافته شامل چهار فصل است1 : ـ مهم‌ترین حوادث این دوره (بهمن 1357تا آبان 1358)، 2ـ اوضاع عمومی کشور در این دوران ( 15بهمن 1357تا 14آبان 1358)، 3ـ نقش فکری، سیاسی و اجرایی مهندس بازرگان در این دوران ( 15بهمن 1357تا 14آبان 1358)، 4ـ ارزیابی کارنامه دولت موقت .بخش هشتم که دوران نمایندگی مجلس و فعالیت‌های فکری، سیاسی و انتقادی مهندس بازرگان از 14آبان 1358تا 30دی 1373را در برمی‌گیرد مشتمل بر سه فصل است1 : ـ مهم‌ترین حوادث زندگی مهندس بازرگان در این دوران، 2ـ اوضاع عمومی کشور در این دوران، 3ـ نقش مهندس بازرگان در این دوران در نهمین بخش کتاب ذیل عنوان “سیمای مهندس بازرگان “ویژگی‌های ایشان توصیف می‌شود که از آن جمله است” : جامعیت و اعتدال”، “اخلاص و ایثار”، “تواضع و فروتنی”، “گذشت و مهربانی”، “انصاف و انتقادپذیری”، “استواری و اعتماد به نفس”، “پرکاری “و “شیرین سخنی و طنزگویی .”کتاب با عکس‌هایی از مهندس مهدی بازرگان همراه است و با فهرست منابع و نمایه به پایان می‌رسد.

متن کامل  پی‌دی‌اف کتاب اینجا را از این‌جا می‌توانید دریافت کنید.

Share:

More Posts

Send Us A Message