پیام تسلیت فصلنامه نقد دینی

محقق و دانشمند بزرگوارnجناب آقای حسن یوسفی اشکوریnمدیر مسئول فصلنامه نقد دینیnnدرگذشت مادر گرانقدرتان سرکار خانم سیده خدیجه هاشمی را خدمت شما و خانواده یوسفی تسلیت می‌گوییم. nسالهای دراز زندان و تبعید جنابعالی، رنج مضاعفی در حیات ایشان بود که امیدواریم روح‌شان در میزبانی مهر و اجر الهیِ صابران آرام بگیرد.nصبر و حفظ خداوند نصیب و بدرقه عمر پربرکت‌تان باد.nnفصلنامه نقد دینی

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message