پیام تسلیت فصلنامه نقد دینی

محقق و دانشمند بزرگوار
جناب آقای حسن یوسفی اشکوری
مدیر مسئول فصلنامه نقد دینی

درگذشت مادر گرانقدرتان سرکار خانم سیده خدیجه هاشمی را خدمت شما و خانواده یوسفی تسلیت می‌گوییم.
سالهای دراز زندان و تبعید جنابعالی، رنج مضاعفی در حیات ایشان بود که امیدواریم روح‌شان در میزبانی مهر و اجر الهیِ صابران آرام بگیرد.
صبر و حفظ خداوند نصیب و بدرقه عمر پربرکت‌تان باد.

فصلنامه نقد دینی

Share:

More Posts

Send Us A Message