برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دانش و ارزش ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۷۳۴ دانش و ارزش ۱ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۴
دانش و ارزش ۱
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=0QQYR9NsENw

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1734.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message