برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پيامبرى، قدرت و سلطنت ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۷۳۱ پيامبرى، قدرت و سلطنت ۲ به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۱
پيامبرى، قدرت و سلطنت ۲
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=Pe74eZlLudc

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1731.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message