برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۲nمؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=B-tO6d8079knnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1642.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message