برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۲nمؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=B-tO6d8079knnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1642.mp3]

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message