برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: کلنگى کردن تاریخ و فرهنگ ایران

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۶۴۰ کلنگى کردن تاریخ و فرهنگ ایران به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۰
کلنگى کردن تاریخ و فرهنگ ایران
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=y76ORwUNmA0

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1640.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message