تسلیت به دکتر امیرارجمند به مناسبت درگذشت برادر ایشان

جناب دکتر اردشیر امیرارجمند عزیز

با کمال تأسف با خبر شدیم که در غم درگذشت برادر گرانقدرتان مهندس مسعود امیرارجمند سوگوارید. حضور ایشان در صنعت نفت جزیره خارک در اوج صدها بمباران هوایی سالهای جنگ و ایستادن به پای وطن در روزهای سخت، یادش را عزیزتر و فقدان امثال او را برای همه علاقمندان به ایران تلخ‌تر می‌کند. امیدواریم همت و وفایش به یادگار بماند و ثمره رنج‌های فرزندان وطن، آزادی و رهایی و عزت این سرزمین باشد.

برای خانواده امیرارجمند به ویژه جنابعالی که در این تبعید ظالمانه، از حضور بر پیکر برادر محرومید شکیبایی آرزو می‌کنیم.
روحش شاد و عمرتان دراز باد.

داریوش آشوری
محمود امجد
محمد امجد
بابک امیرخسروی
محمدجواد اکبرین
کوهزاد اسماعیلی
علی ایزدی
فاریا بارلاس
عبدالعلی بازرگان
مهدی جامی
سپیده جدیری
بهروز خلیق
سروش دباغ
علیرضا رجایی
عبدالکریم سروش
مریم سطوت
احمد سلامتیان
احمد صدری
محمود صدری
احسان عابدی
احمد علوی
رضا علیجانی
حسین علیزاده
شهاب عموپور
علی فاتحی
مهدی فتاپور
حسن فرشتیان
مرتضی کاظمیان
محسن کدیور
محمدتقی کروبی
علی کشتگر
علی کلایی
حسین کمالی
فهیمه ملتی
فاطمه موسوی
علی‌اکبر موسوی خوئینی
سراج میردامادی
مجتبی نجفی
مهدی نوربخش
مسعود نورمحمدی
محسن یلفانی
حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message