مصاحبه با تلویزیون ایرانیان- کوچ ایرانیان ۱۹۲ – قسمت سوم

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی کوچ ایرانیان ۱۹۲

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی

کوچ ایرانیان ۱۹۲

Kooche Iranian 192- 42 years of the Islamic Republic regime in IranPart 3

httpv://www.youtube.com/watch?v=XxLm42OFQXQ

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message