مصاحبه با تلویزیون ایرانیان- کوچ ایرانیان درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی

کوچ ایرانیان ۱۹۰

Kooche Iranian 190- Ali Limonadi in a discussion with Hassan Yousefi Eshkevari about 42 years of the Islamic Republic regime in Iran.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Ce-SGNyzxTw

Share:

More Posts

Send Us A Message