مصاحبه با تلویزیون ایرانیان- کوچ ایرانیان ۱۹۱ – قسمت دوم

گفتگوی علی لیمونادی با آقای حسن یوسفی اشکوری درباره ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامیnnکوچ ایرانیان ۱۹۱nnKooche Iranian 191- 42 years of the Islamic Republic regime in IranPart 2nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=992WNDq3Zp4

Share:

More Posts

Send Us A Message