راستی که سنگ پای قزوین است!

پنجشنبه 9 آبان 87 / 30 اکتبر 2008

طبق گزارش روزنامه اعتماد نمایندگان و دلالان دولت احمدی نژاد اقدام به پرداخت پنج میلیون تومان رشوه به بعضی از نمایندگان مجلس، که استیضاح کردان را امضاء کرده بودند، کرده و از آنان می خواستند تا امضای خود را پس بگیرند که البته این اقدام افشا شد و ظاهرا ناکام مانده است. تفصیل آن را سایت الف (به مدیریت احمد توکلی) و اعتماد نوشته اند.
روزگار و سیر تحولات محکی خوب برای هر مدعی گزافگو و شیادی است. در طول این چند سال آشکار شده است که احمدی نژادی، کسی که با شعار عدالت محوری و رسیدگی به امور محرومان و فرودستان و مبارزه با رانت خواری و فساد آمده بود و تا کنون نیز هنوز از رو نرفته و باز همان شعارهای دروغین و توخالی و عوام فریبانه را تکرار می کند، از هر دولتی فاسدتر و نفتی تر است و حداقل چیزی که می توان گفت این است که در این دوران، هم فقر و فاصله طبقاتی بیشتر شده و هم ارتشا و کلاهبرداری و فساد اداری افزایش یافته است. این را آمار سازمان ملل نیز هر سال تأیید می کند.
شگفت است که آقای خامنه ای هنوز هم گاهی از مبارزه با فساد دم می زند. شگفت تر این است که وی در اوج اصلاحات سیاسی خاتمی و مجلس ششم، پروژه مبارزه با فساد اقتصادی را طراحی کرد و به اجرا درآورد تا توسعه سیاسی را تحت الشعاع قرار دهد و از پروژه دولت و مجلس خارج کند و هر روز در آن سالها این جا و آن جا شعارهای بی پشتوانه خود را تکرار کرده اما اکنون ساکت است و حداقل دولت را تحت فشار قرار نداده است. به تجربه دریافته ام که در جمهوری اسلامی و در سطح سیاسی، هر کجا بیشتر از دین داری و دفاع از دیانت و ارزش های دینی و یا مبارزه با فساد و یا ضرورت زهد و پارسایی سخن گفته و یا مخالفت با غرب و غربزدگی سخن گفته شده و دیگران را متهم کرده اند، فساد بیشتر بوده است. البته این واقعیت برآمده از نظام های بسته و غیر دموکراتیک و مدعی ایدئولوژیک و مذهبی بودن است. در تاریخ نیز دیده شده است هر نظامی که مذهبی تر بوده (در واقع متظاهر به مذهبی بودن بوده) فاسدتر و در عمق غیر مذهبی تر بوده است. دولت جمهوری اسلامی و بویژه تافته جدابافته آن یعنی احمدی نژاد و دولت او یکی از مصادیق این مدعاست.
آقای احمدی نژاد گفته است «ریشه بحران غرب دروغ و کلاهبرداری است» و در توجیه آن گفته است که آمریکا با این کار می خواهد ثروت ملت های ضعیف را چپاول کند. آنگاه هشدار داده است که: البته ما نمی گذاریم! در باره این درک و هوش فوق العاده ایشان چه باید گفت؟
آقای علی رامین، مشاور احمدی نژاد و نابغه دیگر، فرموده اند ما حاضریم با آمریکا در باره حل بحران مالی گفت و گو و کمک کنیم! راستی که سنگ پای قزوین است!
یادداشت های روزانه – قسمت بیست و هشتم

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message