بیانه جمعی از فعالان ملی – مذهبی در سوگ دکتر فریبرز رئیس دانا یاور کارگران و زحمتکشان

صدای کارگران و زحمتکشان خاموش شد n nارغوان! nاین چه رازیست که هر بار بهار nبا عزای دل ما می آید؟ nکه زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است؟ nاینچنین بر جگر سوختگان nداغ بر داغ می افزاید nارغوان پنجه خونین زمین nدامن صبح بگیر nوز سواران خرامنده خورشید بپرس nکی بر این دره غم می گذرند؟ n nدکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان سوسیالیست و عضو موثر کانون نویسندگان ایران و عضو سابق سازمان دانشجویان جبهه ملی پس‌ از شش‌ روز مبارزه با بیماری کرونا در سن ۷۵ سالگی، با هزاران دغدغه ملی در دفاع از زحمتکشان و محرومان ایران، رخ در نقاب خاک کشید. n آقای رئیس‌دانا متولد ۱۳۲۳ در تهران، از استادان اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران بود که تحصیلاتش را در سطح دکتری رشته اقتصاد و علوم سیاسیِ مدرسه اقتصاد لندن گذرانده بود. وی یکی از مدافعان دلسوز و جدی طبقه کارگر و زحمتکش و اقشار فرودست جامعه بود که عمر شریفش را صرف دفاع از محرومان و نگارش و بیان مشکلات اقتصادی و پیگیری حقوق این طبقه نمود. nاز فریبرز رئیس‌دانا بیش از ۱۵ جلد کتاب درباره مسائل اقتصادی و سیاسی و ده ها مقاله و پژوهش علمی و ساعتها سخنرانی در حمایت از کارگران زحمتکش و زنان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان کار و…. به جای مانده که از آن میان می‌توان به «آزادی و سوسیالیسم»، «اقتصاد سیاسی توسعه» و «منش روشنفکری» «بربریت واقعاً موجود، ویراسته لئو پانیچ، کالین لیز» … اشاره نمود. nما این ضایعه اسفناک را به خواهر بزرگوار و فرزندان ایشان و زحمتکشان و کارگران‌ و همه دوستان ملی و میهن دوست تسلیت می گوییم. n nیاد و نامش مانا و راهش پر رهرو باد.n nحمید آصفی، مهرداد احمدزاده، سید عبدالمجید الهامی، سید یعقوب آل شفیعی فومنی، هاشم باروتی، حسین بحیراییِ، محمد برقعی، فرانک چالاک، حوریه خانپور، حسین‌علی ذوالفقاری، یونس رستمی، حمیدرضا رسولیان، احمدزمانی، علی سلطانی، معصومه شاپوری، لاله شاکری، سید ابوذر علوی، سده سمیه علوی، سیده لیلا علوی، سیده مینا علوی، رضا علیجانی، فرشید فاریابی، منیژه فتحی، هادی کحال زاده، حسین کشوردوست کلتی، علی کلایی، بهناز کیانی، نصرالله لشنی، حسین مجاهد، مهدی ممکن، فرشاد نوروزیان، علیرضا همتی، حسن یوسفی اشکوری.nn

Share:

More Posts

Send Us A Message