گزارشی تکاندهنده از مهرورزی احمدی نژاد به وسیله یک دانشجوی زندانی

سه شنبه 9 مهر 87/ 30 سپتامبر 2008
در سایت روز آنلاین نوشته ای از آقای ابوالفضل جهاندار دانشجوی زندانی در اوین چاپ شده است که وی خطاب به احمدی نژاد سخنانی گفته است که قابل توجه و قابل ستایش است. به ویژه ستایش از این بابت که وی از زندان شهامت به خرج داده و چنین نوشته شجاعانه ای را در یک سایت خارج کشوری منتشر کرده است.
علی القاعده چنین نوشته ای از زندان بدون عکس العمل گزمگان حکومتی نخواهد بود. نویسنده سخنان مطلقا دروغ احمدی نژاد مبنی بر وجود آزادی مطلق در ایران و دیگر دعاوی کذب او را به طور مستند به چالش کشیده و گفته است بهتر است احمدی نژاد مهرورزی و عدالت را، که برای جهان توصیه می کند و در اندیشه مدیریت درست جهان است، ابتدا در کشور خود اجرا و محقق کند و آنگاه در فکر دنیا باشد. مطالب جهاندار مفصل و خواندنی است. اما آماری که وی داده است خواندنی تر و ذکر کردنی است. وی گفته است بیش از دو سال است که در زندان است و یکی از اتهامات او داشتن ماهواره بوده و او در بند 209 زندان اوین شکنجه شده و در دادگاه بدون وکیل و غیر علنی به استناد اقاریر متهم، که با شکنجه بدست آمده، محکوم شده و کمردرد ناشی از شکنجه را نه در زندان مداوا می کنند و نه اجازه می دهند در خارج از زندان درمان شود و او در طول این دو سال فقط یک بار ملاقات حضوری با خانواده اش داشته است.
به هر حال آمار وی این است. به نوشته او در طول 18 ماه اخیر در حکومت احمدی نژاد: در حوزه فعالان دانشجوی 2630 مورد احضار به کمیته های انظباطی دانشگاه، 61 مورد محاکمه، 33 مورد توقیف نشریات دانشجویی، 36 مورد اخراج از دانشگاه،61 مورد احضار به مراجع قضایی، 172 مورد بازداشت، 247 مورد محرومیت از تحصیل، 19 مورد اخراج از دانشگاه ، 61 مورد محاکمه، 33 مورد توقیف نشریات دانشجویی، 26 مورد اخراج از دانشگاه، و محرومیت از خدمات رفاهی دانشگاه و پلمپ چندین انجمن در حوزه فعالیت های اجتماعی و سیاسی، بیش از 514 زندانی سیاسی هم اکنون در زندان به سر می برند و هشت تن آنان محکوم به اعدام شده اند. جهاندار خطاب به احمدی نژاد افزو ده است: «این آمارها بخشی از اقدامات مهرورزانه شما در برخورد با فعالان سیاسی دانشجویی و مدنی می باشد و اسامی افراد فوق نیز موجود است». وی در پایان گفته است برای اثبات حقانیت و صحت گفتارش آماده است تا با احمدی نژاد و هر مقام قضایی مناظره کند.
جمعه 15 آذر 98

Share:

More Posts

منطق مشترک دیکتاتورها

سخنرانی جنایتکار قرن نتانیاهو در کنگره آمریکا را می دیدم و می شنیدم. به راستی شنیدن این همه اراجیف،  تحمل می خواست و من به

Send Us A Message