برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون اساسى بعد از ۴۰ سال

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۵۵۲ قانون اساسى بعد از ۴۰ سال به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۲
قانون اساسى بعد از ۴۰ سال
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=qRqP-rj9eOk

فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1552.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message