سيما و سيره محمد در قرآن جلسه سي‌ام

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه سي‌ام: چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۸۶

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:860420.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message