سيما و سيره محمد در قرآن جلسه دوم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه دوم: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۵

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:850915.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message