سيما و سيره محمد در قرآن جلسه بيست و سوم

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه بيست و سوم: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۶

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:860302.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message