سيما و سيره محمد در قرآن جلسه اول

سلسله سخنراني‌هاي ايراد شده در انجمن اسلامي مهندسين در تهران
جلسه اول: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸۵

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:850908.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message