برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و نيازهاى انسان

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۵۳۷ دين و نيازهاى انسان به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۷
دين و نيازهاى انسان
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=QIiI9l4cOGg
فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1537.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message