برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فرزانگى و ديوانگى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۵۳۶ فرزانگى و ديوانگى به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۶
فرزانگى و ديوانگى
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=b1D179y30Kg
فايل صوتي برنامه فوق:
[Audio: 1536.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message