روزی که خلع لباس شدم

اشاره: این روزها خلع لباس یک روحانی به نام سید حسن آقامیری در قم، بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته است. ظاهرا شهرت این حجه الاسلام بیشتر به دو دلیل است. یکی این که او (برخلاف عموم روحانیان) اهل کار با شبکه های اجتماعی است و اهل گفتگو با جوانان و گفته شده اینستاگرام او حدود یک و نیم میلیون فالوور دارد و دیگر این که ایشان (باز هم بر خلاف غالب روحانیان) در منابر خود حرفهای «نامتعارف» می زند و از جمله مدافع دین تهی از خرافه و به اصطلاح رایج این سالها «دین رحمانی» است و  در هرحال در شمار روحانیان منتقد نظام جمهوری اسلامی و حتی عالمان و واعظان است.nnاز جمله چیزی که داستان محاکمه و خلع لباس این واعظ دینی را بیشتر بر سر زبانها انداخته، انتشار گسترده گفتارها و نوشتارهای او در شبکه های اجتماعی است و گرنه از گذشته تا کنون صدها روحانی (حتی عالمان بلندپایه) در بیدادگاههای  تفتیش عقاید ویژه روحانیت تهران و شهرهای دیگر محاکمه، زندانی و خلع لباس شده اند و احیانا کسی خبردار هم نشده است. بیفزایم نحوه اجرای حکم خلع لباس آقامیری نیز خود به قدر کفایت جذاب بوده است. این که او را در دادگاه ویژه قم احضار کرده و مأمور دادگاه به ایشان فرمان می دهد که در همانجا رخت روحانی اش را از تن در بیاورد و بدون لباس از ساختمان خارج شود و او نیز ناگزیر تن داده است!nnاز آنجا که همین داستان تقریبا در حدود نوزده سال پیش برای من روی داده بود (البته در شرایطی متفاوت از جمله در زندان و در شرایط زیر حکم اعدام)، مناسب دیدم که ماجرای خود را نیز بازگویم تا هم با این واعظ و روحانی سابق! همدردی کرده باشم و هم مخاطبان بدانند که در بیدادگاههای غیر قانونی ویژه روحانیت چه می گذرد. آنچه در زیر نقل می شود، فرازی از کتاب خاطرات زندان من است با عنوان «از برلین تا اوین» که حدود دو سال قبل در دو جلد به وسیله «نشر باران» در استکهلم – سوئد – منتشر شده است. متن زیر بخشی از نخستین دیدار و گفتگوی ظاهرا دوستانه من با آقای محمدابراهیم نکونام دادستان دادگاه ویژه تهران در تابستان 1379 است. برای اطلاع بیشتر از فضای دادگاه ویژه و مخصوصا وضعیت زندانهای اختصاصی این دادگاه، به خوانندگان توصیه می کنم که کتاب یاد شده را (که تا کنون یگانه گزارش مفصل از زندان ویژه روحانیت اوین است) مرور کنند.nn*nn. . . بحث کشیده شد به ماجرای کنفرانس برلین و حرفهایی که در آنجا گفته بودم. شرحی از ماوقع دادم. در میانه بحث به مناسبت سخنانم در کنفرانس برلین مبنی بر تغییر پذیری احکام اجتماعی اسلام، صحبت از ارتداد شد و او [نکونام] از حکم ارتداد با تأکید دفاع کرد (البته آن روز پیام حرفش و به ویژه تأکیدش را درنیافتم ولی یک ماه بعد که در کیفرخواست مسئله ارتداد مطرح شد و حکم ارتداد – اعدام – صادر شد، متوجه شدم که حرفهای جناب دادستان در نخستین دیدارش با من چه معنا و پیامی داشت). گفتم: چرا نباید کسی حق تغییر دین داشته باشد؟ مگر نمی­گوییم تحقیق در دین واجب است و تقلید حرام؟ مگر ما از این که کسی پس از تحقیق مسلمان شد خوشحال نمی­شویم و از او استقبال نمی­کنیم؟ حال اگر کسی پس از تحقیق از اسلام برگشت و مثلا تابع دین دیگر شد، چرا نباید چنین حقی داشته باشد؟ این چه تعارضی با دین دارد؟ من کاملا صمیمی و عادی، چنان که گویی با دوستی و یا طلبه­ای حرف می­زنم، این سخن را گفتم. اما جناب نکونام یک باره چنان خشمگین شد که اصلا انتظارش را نداشتم. چهره اش سرخ و سیاه شد و از جا جهید و روی لبه مبل نشست و با خشم و نفرت تمام گفت: اگر دست من بود، همین جا اعدامت می­کردم!! دو بار این حرف را تکرار کرد و آنگاه برای این که نشان دهد به قانون هم توجه دارد، افزود: البته از طریق قانون! بعدها روشن شد که قانون برای ایشان و همکاران و همفکرانش چه معنا و مفهومی دارد! در آن لحظه چنان یکه خوردم که احساس کردم سقف بر سرم فرود آمده است. مگر من چه گفته بودم؟! فقط پرسشی مطرح کرده بودم. با این همه قطعا اشتباه از من بود چرا که هنوز هوای بیرون در کله­ام بود (مخصوصا که تازه از پاریس آمده بودم) و در حال و هوای به اصطلاح بحث طلبگی بودم و هنوز به خوبی در نیافته بودم که اکنون بیست سال از نظام ولایی گذشته و اینجا «دادگاه ویژه روحانیت» است و در اینجا کسی را برای بحث (طلبگی و غیر طلبگی) نمی­آورند، برای محکوم کردن و تنبیه می­آورند! به قول جوانها هنوز دوزاری ام نیفتاده بود! دیگر سخنی نگفتم. دریافتم سخنی بیجا گفته ام و پس از این باید مواظب باشم تا کارها را سخت تر نکنم. نکونام با رفتارش نشان داد که باید بروم. روی میز شیرینی بود و تعارف کرد. افزود: به مناسبت ولادت حضرت زهراست. لبخند تلخ و تمسخر آمیزی زد و گفت: البته اگر اعتقاد دارید!! تشکر کردم و گفتم: دیابتی هستم، از شیرینی محرومم. منشی دفترش بار دیگر مرا به اتاق بازجو راهنمایی کرد.nnروشن بود جرم من هم سنگین بود و هم با همان دو کلمه احراز شده بود و از نظر جناب دادستان دیگر اثبات نمی خواست! به همین دلیل معتقد بود که در صورت امکان می تواند مرا درجا اعدام کند! گویا خشم جناب ایشان انتها نداشت. از این رو دقایقی بعد از بازگشت من به اتاق بازجویی، دم درب آمد و ایستاد و خطاب به دادیار بازجو گفت: انحراف ایشان خیلی بیشتر از آن است که ما تصور می­کردیم! آنگاه دستور داد که دیگر ایشان (اشاره به من) حق پوشیدن لباس روحانی را ندارد و رفت.nnلحظاتی به سکوت گذشت. چنین می نمود که آقای ستوده کلام از این برخورد چندان خرسند نیست. اما می بایست کاری می کرد. من همچنان در گیجی بودم و بهت زده. هنوز هضم نکرده بودم که چگونه ممکن است یک پرسش و حتی اظهار نظر علمی و فقهی چندان کفرآمیز و ارتداد آور باشد که حتی متهم نیازی به محاکمه هم نداشته باشد و باید فورا و درجا اعدام شود؟! این حتی با همان معیارهای فقه سنتی (از جمله نظر فقهی پیشوایشان آیت الله خمینی) در تعارض است تا چه رسد به قوانین عادی که چنین قانونی اصلا وجود ندارد (البته در آن زمان). می اندیشیدم که دادستان دادگاه ویژه روحانیت از کدام قانون حرف می زند؟!nnسرانجام آقای ستوده کلام سکوت را شکست و با کلام و رفتار اشاره کرد که لباس (عبا و قبا و عمامه) را از تن درآورم. گفتم که حالا که نمی شود. گفت چرا؟ گفتم: آخر من بیجامه در تن دارم، با بیجامه که نمی توانم بمانم. در آن زمان (یعنی از آغاز تلبس به لباس روحانی مانند عموم روحانیون همواره پیراهن سفید می پوشیدم و بیجامه سفید و هرگز از شلوار استفاده نمی کردم). لحظه ای اندیشید و بعد گفت تلفن کن تا از خانه برای شما شلوار بیاورند. در آن لحظه بحرانی پیشنهاد تلفن به منزل هم مرا دچار هیجان کرد و هم موجب خوشحالی و آرامش من شد. به اشاره ستوده کلام شماره گرفتم و همسرم گوشی را برداشت. خیلی خوشحال شد که صدای مرا می شنود. از حال من پرسید و من هم، که می دانستم نباید زیاد حرف بزنم و حرف زیادی بزنم، به کوتاهی جواب دادم و گفتم همین الان یک شلوار برای من به دادسرا بیاورید. افزودم: از شلوار روح الله. همسرم دیگر چیزی نپرسید و قول داد به زودی بیاورند.nnپس از آن ستوده کلام یک پلاستیک آورد و اشاره کرد که لباسم را در داخل آن بگذارم. من هم عبا و قبا را در درون پلاستیک نهادم ولی قبا را حفظ کردم تا شلوار برسد. حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود که شلوار رسید. گویا پسرم آن را به دم درب ساختمان دادسرا آورده و داده بود و رفته بود. خواسته بود که مرا هم ببیند اما اجازه نداده بودند.nnیکی از تلخ ترین روزها و لحظات زندگی ام همان روز و همان لحظات بود. نه به این دلیل که به اصطلاح «خلع لباس» شده بودم بلکه به دلیل زهر تحقیری که بدین ترتیب در کامم ریخت. چرا که روشن است این کار را به عنوان توهین و تحقیر در مورد روحانیون انجام می دهند و گرنه «خلع لباس» مطلقا فاقد وجاهت حقوقی و شرعی است. مگر لباس طلبگی یک طلبه و روحانی را کسی یا نهادی به او می دهد که بتواند (به هر دلیل) از او بستاند؟ اصولا مگر روحانیت شیعه مانند کلیسا و حتی مانند الازهر است که کسی سلسله مراتب را طی کند و به شرایط و شروطی دست یابد و به او مقام و نقش مشخصی بدهند و در صورت فقدان شرط و شروط مرتبه و مسئولیت را از او بگیرند؟ وانگهی، چه ربطی به دولت و حکومت دارد که تشخیص دهد چه کسی به اصطلاح خودشان «اهل علم» است و برای علم و تبلیغ دینی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد؟nnدر هرحال عزم سیاسی نظام روحانی سالار جمهوری اسلامی این است که عرصه علم و دین را از هر نوع دگراندیشی و هر نوع مخالفت سیاسی و نقد اجتماعی بزداید تا هم بر نظام فکری و ایدئولوژیک نظام ولایی رخنه ای وارد نشود و هم از اقتدار و ولایت مطلقه ولی فقیه چیزی کم نگردد. از سوی دیگر می دیدم چه کسی و چه کسانی (که بعدا بیشتر شناختمشان) مرا فاقد صلاحیت برای طلبه بودن و تبلیغ و تعلیم دینی می دانند! این هم بر زخم آدمی نمک می پاشد. کسانی که نه واجد دانش لازم برای آموزش آموزه های دینی (به ویژه برای این روزگار) هستند و نه از شرایط لازم اخلاقی و معنوی برای تصدی امور مذهبی و علمی دینی بهره ای دارند. این افراد عموما از برکشیدگان قدرت اند و فقط به دلیل بندگی ارباب قدرت دارای اقتدار سیاسی و قضایی و مالی و مادی شده و بر مسند تصمیم و داوری دربارة صلاحیت اهل علم و حتی در سطح مرجعیت نشسته اند.nn nnمنتشر شده در زیتونnn nn nn 

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message