تسلیت جمعی از نواندیشان دینی به مناسبت درگذشت پوران شریعت رضوی

تنها حقیقت است که می ماند!

روح شکیبای دکتر پوران شریعت رضوی پس از عمری تلاش، پایداری و تحمل  سختی‌های وارده از دوست و دشمن، از تن خاکی رها شد. او در کودکی برادر خود “علی اصغر” را در برابر تجاوز ارتش شوروی، در اوان جوانی مهدی (آذر) برادر دیگر را با گلوله استبداد در صحن دانشگاه و همسر نامدار خویش علی شریعتی را در میانسالی از دست داد و بار سنگینِ یک زندگی پر فراز و نشیب را  به تنهایی بدوش کشید؛‌ اما همیشه پاسدار عزت نفس، ایمان و اصالت خویش در برابر شدائد روزگار، تهدید و تطمیع های  اصحابِ «زر و زور و تزویر» و مخالفانِ «آزادی و برابری و عرفان» ماند.

ما جمعی از نواندیشان دینی ایرانی، درگذشت این بانوی فرهیخته را به فرزندان فرزانه آن مرحوم احسان، سارا، سوسن، مُنا و خانواده بزرگ معنوی ایشان تسلیت می‌گوییم و برای آن عزیز از دست رفته آمرزش و آرامش، و برای بازماندگان صبوری و پایداری از مبدا هستی خواستاریم.

حسن یوسفی اشکوری- محمدجواد اکبرین-عبدالعلی بازرگان- محمد برقعی- رضا بهشتی معز- سروش دباغ- عبدالکریم سروش- احمد صدری- محمود صدری- رضا علیجانی- حسن فرشتیان- حسین کمالی- مهدی ممکن- یاسر میردامادی- صدیقه وسمقی

Share:

More Posts

Send Us A Message