برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پارادكس اسلام و انقلاب

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۵۳۲ پارادكس اسلام و انقلاب به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۲
پارادكس اسلام و انقلاب
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=-cj9XY5iOxw

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1532.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message