برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و عامليت انسان

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۵۳۰ انقلاب و انسان آرمانى به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۰
انقلاب و انسان آرمانى
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=qrgHSdFD5VI

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1530.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message