برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و اقتدارگرايى ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۵۴ انقلاب و اقتدارگرايى ۱ به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۵۴
انقلاب و اقتدارگرايى ۱
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=5dYnD532cCU

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1454.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message