آیا انقلاب بهمن اسلامی بود؟

وبینار زنده با امکان پرسش و پاسخ یکشنبه ۲۷ ژانویه/برابر با ۷ بهمن ساعت ۷ عصر اروپای مرکزی/۹:۳۰ شب تهران

این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند.

httpv://www.youtube.com/watch?v=wzzFK_RrdJo

Share:

More Posts

منطق مشترک دیکتاتورها

سخنرانی جنایتکار قرن نتانیاهو در کنگره آمریکا را می دیدم و می شنیدم. به راستی شنیدن این همه اراجیف،  تحمل می خواست و من به

Send Us A Message