برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مليّت و مسئوليت

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۴۸ حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۸
حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=Q9dmL9PgNts

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1448.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message