برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: عبادت و خودسازى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۴۱ عبادت و خودسازى به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۱
عبادت و خودسازى
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=bRhHNV4zeSM

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1441.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message