برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام ناب

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۴۲ اسلام ناب به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۲
اسلام ناب
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=jGelRY1OwOE

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1442.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message