برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حجاب و حجاب اجبارى ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۳۹ حجاب و حجاب اجبارى ۲ به مدت ۶۰ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۹
حجاب و حجاب اجبارى ۲
به مدت ۶۰ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=fQrZnAVM3NY

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1439.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message