برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حجاب و حجاب اجبارى ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۳۹ حجاب و حجاب اجبارى ۲ به مدت ۶۰ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۹
حجاب و حجاب اجبارى ۲
به مدت ۶۰ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=fQrZnAVM3NY

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1439.mp3]

Share:

More Posts

منطق مشترک دیکتاتورها

سخنرانی جنایتکار قرن نتانیاهو در کنگره آمریکا را می دیدم و می شنیدم. به راستی شنیدن این همه اراجیف،  تحمل می خواست و من به

Send Us A Message