مصاحبه با رادیو فرانسه: حجاب اجباری، خیر؛ پوشش اختیاری، آری

مطالبات زنان در جامعه ای انباشته از خواسته های در انتظار، آنچنان گسترده است که شاید بحث در مورد برخی از آنها به مثابه سخن گفتن از آرزوها و امیدهایی باشد که به رویاهای خیالی شباهت دارند. از مهمترین دلایل معطل ماندن این مطالبات نبود فضای حداقلی باز سیاسی و عدم اجازه فعالیت به نهادهای مردمی و غیردولتی هست.nnپیش‌ از این، فعالان حقوق زنان، مطالبات زنان را با انجام تظاهرات به سطح خیابان‌ها می‌کشاندند اما با ظهور پدیده شبکه‌های اجتماعی، عرصه برای طرح حقوق بنیادین زنان، به‌گونه‌ای ساده‌تر اما گسترده‌تر فراهم شده است.nnدر ماه‌های اخیر فعالیت‌های موسوم به “دختران خیابان انقلاب” که با حجاب اجباری مخالف هستند، در صدر فهرست مطالبات زنان ایران قرار گفته است. دختران و زنانی که با گسترش تکنولوژی و ارتباطات، بیش از پیش نسبت به حقوق خود آگاه شده‌اند، اکنون با طرح موضوع مخالفت با حجاب اجباری، روسری‌های خود را بر چوب گره می‌زنند و در اماکن عمومی برای دفاع از حق پوشش اختیاری به مبارزه ادامه می‌دهند.nnموضوع شکسته شدن سکوت زنان در برابر آزار جنسی هم ابعاد گسترده‌ای یافته است. زنانی که نه تنها در سطح جامعه بلکه در سطح خانواده نیز قربانی تجاوزات کلامی و جنسی قرار گرفتند اما بدلیل ضعف قوانین ناچار به سکوت بوده و هستند.nnمطالبات زنان در چند رده دسته بندی می‌شوند؟؛ عدم پذیرش مطالبان زنان در سطح نظام جمهوری اسلامی ایران، ریشه در چه سطوحی دارد؟؛ جلوگیری از ایجاد و فعالیت نهادهای مردمی برای طرح مطالبات زنان، چه تاثیری بر جنبش زنان در ایران داشته است؟؛ آیا طرح موضوع “نه به حجاب اجباری”، از سوی بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی با دیدگاه شدید مذهبی قابل تحمل است؟nnدر این شماره از مجله رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، آسیه امینی، کنشگر حوزه زنان در نروژ و خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و محیط‌زیست در آلمان، این موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.nnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2018-03-12.mp3]nnمأخذ:nhttp://fa.rfi.fr/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/20180311-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%9B-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C

Share:

More Posts

Send Us A Message