برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي دوباره به دين و تمدن

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۳۶ نگاهي دوباره به دين و تمدن به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۶
نگاهي دوباره به دين و تمدن
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=Z6ClUZM7Xes

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1436.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message