برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تراژدى فلسطين ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۳۱ تراژدى فلسطين ۱ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۱
تراژدى فلسطين ۱
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=rVTfj_qWP_Y

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1431.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message