برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران محيط زيست و فاجعه آب ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۵۷ بحران محيط زيست و فاجعه آب ۲ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۷
بحران محيط زيست و فاجعه آب ۲
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=B58Mkrrc9iI

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1357.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message