برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران محيط زيست و فاجعه آب ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۵۷ بحران محيط زيست و فاجعه آب ۲ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۷
بحران محيط زيست و فاجعه آب ۲
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=B58Mkrrc9iI

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1357.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message