برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دلايل پايدارى استبداد

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۵۵ دلايل پايدارى استبداد به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۵
دلايل پايدارى استبداد
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=ronJNRJoMyk

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1355.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message