بازگشت به عدالت- مصاحبه رضا عليجاني و حسن يوسفي اشكوري در انجمن آزادي انديشه

مدتی است که مسئله ضرورت و شعار «بازگشت به عدالت» در برخی عرصه های فرهنگی و سیاسی مطرح شده است. آقای یوسفی اشکوری نیز در مطلبی که به مناسبت چهلمین سالگشت دکتر علی شریعتی در لینک زیر منتشر شده است، همین مبحث را مطرح کرده است.nnاز این رو در وبینار این ماه آقای رضا علیجانی به گفت‌وگو با ایشان با موضوع «بازگشت به عدالت» می‌پردازد.nnدر این برنامه این محورها مورد بررسی قرار خواهد گرفت:nn چرا این شعار را مطرح کرده اید؟ آیا ریشه های فکری دارد یا دلایل اجتماعی و سیاسی؟n تلقی شما از جریان عدالت خواه مذهبی (چپ مذهبی) چیست؟ چه ویژگی ها و چه مصادیقی برای آن قائل هستید؟n چه آسیب شناسی روی جریان چپ به طور عام (اعم از مذهبی و غیرمذهبی) دارید؟n احیای جریان چپ نیازمند چه مقدمات و استلزاماتی است و چپ مذهبی چه میراثی برای این رویکرد دارد؟nnاین برنامه در دو بخش ۴۵ دقیقه ای، بخش اول گفتگو و بخش دوم پرسش و پاسخ برگزار می شود. به پرسشهای شما که در حین ۴۵ دقیقه اول در کامنتها نوشته شود در ۴۵ دقیقه دوم پرداخته می شود.nاین گفتگو در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند.nnبخش اولnhttpv://www.youtube.com/watch?v=daSVmS6B9C8nnبخش دومnبخش اولnhttpv://www.youtube.com/watch?v=oG16AUNzOtMnnمأخذ:nhttps://azadiandisheh.com/featured/1352

Share:

More Posts

Send Us A Message