برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بازگشت به عدالت

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۴۴ بازگشت به عدالت به مدت ۵۶ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۴
بازگشت به عدالت
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=LJwqztU9A3A

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1344.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message