مصاحبه با رادیو فرانسه: مشروعیت نظام اسلامی الهی یا مردمی؟

جدل مقامات سیاسی – مذهبی جمهوری اسلامی ایران بر سر میزان و محدوده ی شرکت مردم در تعیین رهبران حکومت در کشور اسلامی همچنان ادامه دارد. منشاء مشروعیت حکومت دراسلام الهی است یا رای مردم است؟nnحسن روحانی در هفته های اخیرگفته است براساس سنت و سخنان علی ابن ابی طالب مشروعیت حکومت مبتنی بر آرای مردم است.nnدرمقابل این سخنان آیت الله مکارم شیرازی ازمراجع حکومت شیعه درقم گفته است: در اسلام حاکم را مردم انتخاب نمی کنند، بلکه این خداوند است که باید ولی امرمسلمین را تعیین کند و امت اسلامی تنها با وی بیعت می کنند.nnبه دنبال این جدل فقهی مجلس خبرگان رهبری روز ۲۰ ژوئن با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از نظریه ی آیت الله مکارم شیرازی “نسبت به طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه” هشدار داد.nnبیانیه می گوید: بحث پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی مبتنی بر آرای مردم، با مبانی دینی متعارض و ناسازگار است و در جامعه اسلامی هدایت مردم و زعامت سیاسی و اجتماعی، متوقف برخواست و نظر و رای مردم نیست بلکه باید گفت که ولایت روح اسلام است و قوانین بدون پشتوانه آن قدرت اجرایی ندارند.nnدرباره زمینی یا آسمانی بودن حاکمیت سیاسی به گفت وگو با حسن یوسفی اشکوری گوش کنید:nnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2017-06-20.mp3]nnnمأخذ:nhttp://fa.rfi.fr/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%9F-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-20170620/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message