برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين، دنيا و آخرت ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۴۲ دين، دنيا و آخرت ۲ به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۲
دين، دنيا و آخرت ۲
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=WgRtJN9f47M

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1342.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message