برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پيام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۸nپيام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامىnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=VTv-VJp1dCAnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1338.mp3]

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message