برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پيام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۳۸ پيام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۸
پيام‌هاى رفراندوم جمهورى اسلامى
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=VTv-VJp1dCA

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1338.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message