مصاحبه با بى‌بى‌سى درباره اتهامات جنسی قاری و معلم معروف قرآن

اتهامات جنسی قاری و معلم معروف قرآن، چقدر در دستگاه قضایی ایران قابل رسیدگی است؟nمهمانان برنامه: حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و نماینده پیشین مجلس و رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار از سایت خبری “ایران وایر” و تحلیلگر مسائل سیاسی. nnhttps://www.youtube.com/watch?v=cCaN4PLuSEMnnمأخذ: برنامه صفحه ۲ بي بي سي فارسيnhttp://www.bbc.com/persian/tv/2011/04/000001_ptv_page2_geln

Share:

More Posts

Send Us A Message