برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام و مسئله قدرت

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۴nاسلام و مسئله قدرتnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=fM_e9imIdDInnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1254.mp3]

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message