مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: به چالش گرفتن اقتدار دولت روحانی از سوی نمایندگان رهبری در استان ها

برنامه تلویزیونی «افق»
تلویزیون صدای آمریکا

۹ شهريور ۱۳۹۵
۳۰ اوت ۲۰۱۶

براى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرمایید


 

اقتباس از سايت افق صداى آمريكا

Share:

More Posts

Send Us A Message